ЛЕА

Туш када со демонтажна маска

Димензии

80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm

PMMA/ABS/PMMA

Акрилна Туш када со демонтажна маска
 

Погледнете ги сертификатите за квалитет