КОРОНА

Туш када со демонтажна маска

Димензии
120X70 cm

PMMA/ABS/PMMA