СТАР
Туш када со демонтажна маска
Димензии
100X80 cm

PMMA/ABS/PMMA