БЈАНКА ПЛИТКА

Туш када со демонтажна маска
Со мазно дно

Димензии

80x80 cm
90x90 cm
 

PMMA/ABS/PMMA