БРИСТОЛ
Туш када со демонтажна маска
Димензии
90X75 cm

PMMA/ABS/PMMA