ЦЕРТА
Туш када со демонтажна маска
Димензии
90x90 cm

PMMA/ABS/PMMA