БЈАНКА ДЛАБОКА
Длабока туш када со демонтажна маска
Димензии
80X80 cm

PMMA/ABS/PMMA